Referat af instruktørmøde i HSI mandag den 24. august 2015
Der var 34 deltagere inkl.: John, Preben, Gunhild, Ole, Else, Bodil og Kirsten fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd.  
 
Punkt 1 Preben bød de 26 instruktører og 8 bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkomne til sæsonens første instruktørmøde, med håbet om en god sæson for HSI. Mødet blev afholdt på Selmersbo med en orientering fra bestyrelse og instruktører og mulighed for at tage emner op til drøftelse.
Han nævnte også, at der i forbindelse med Hørsholmhallens renovering, som vil vare mindst 2 måneder, vil komme flere oplysninger under punkt 3.
Et nyt begynder dansehold i Kokkedal Kirke om onsdagen blev desuden nævnt med en opfordring til at melde sig hertil.
Preben understregede tillige at uden I som instruktører, var der ikke nogen Hørsholm Senior Idræt.
Han opfordrede herefter de fremmødte til at forsyne sig med drikkevarer.
 
Punkt 2 Preben indledte herefter en præsentationsrunde og her fremkom en del spørgsmål vedrørende den påbegyndte renovering af Hørsholmhallen.
Herefter bød HSI de fremmødte på et par stykker smørrebrød med tilhørende drikkevarer og kaffe med småkager. Under frokosten var der livlig debat om HSI og rigtig god stemning.
Punkt 3 Preben informerede under det aktuelle bestyrelsesarbejde om opgaven med at løse de opståede problemer i forbindelse med flytning af holdene fra Hørsholmhallen til Rådhushallen, som vi har fået tildelt hver onsdag fra kl. 11.00 til kl. 14.00.
Gymnastik onsdage i Hørsholmhallen fra kl. 9.30-11.00 flyttes til Rådhushallen fra
kl. 11.00- kl. 12.30 med omklædning i omklædningsrummene, idet der ikke er plads i hallen.
Bevægerummet bliver ikke ændret, men grundet arbejde med toiletterne er det også lukket i arbejdsperioden i 2 måneder.
De tre hold: Yoga/ Gymnastik/osteoporose  i bevægerummet i Hørsholmhallen  flyttes til samme tider mandage, tirsdage og torsdage i Rådhushallen rum 133.
Badminton i Hørsholmhallen, onsdage fra kl. 11.00 til kl. 12.00 flyttes til Badmintonhallen same tid.
Volleyball i Hørsholmhallen torsdage fra kl. 9.30- kl. 12.00 flyttes til Rådhushallen.
Bordtennis torsdage i Hørsholmhallen kl. 9.30 til kl. 12.00 udgår men spilles i stedet i Rådhushallen mandage samme tid og samtidig med softtennisholdet.  
Alle instruktører skal have nøgle (brik) til Rådhushallen, men skal selv sørge for at opdatere den, hvilket kan gøres ved indgangen til Hørsholmhallen eller hos Søren Strand i Svømmehallen.
Materialet fra Hørsholmhallen skal transporteres til Rådhushallen.
Vores kontortid onsdage på kontoret i Hørsholmhallen opretholdes fra kl. 9.15 til kl. 10.00.
Gunhild fortalte at økonomien er god og at HSI p.t. har 600 medlemmer.
Det er glædeligt at flere og flere medlemmer nu betaler med dankort eller lignende kort.
 
Punkt 4 Hanne Skovlund og Lis Øbell åbnede debatten om problemer med ventelister, idet systemet ikke ”overholder” spærregrænsen for de medlemmer, som ønskes på holdene.
Gunhild følger op på dette, idet det kan være en systemfejl, som giver problemet.
Etty fra danseholdet oplyste, at der nu er 11 par om onsdagen og opfordrer til at flere melder sig til begynderholdet.  Torben køber flere skumbolde til soft tennisholdene.
 
Punkt 5 Kirsten fortalte om indbydelse til at deltage i ”Frivillig Fredag”, som afholdes den 25. september.
Punkt 6 John fortalte om Alzheimerforeningen, som søger frivillige instruktører og hjælpeinstruktører, lige som CyclingPlanet-søger flagposter til deres cykelløb, som kommer gennem Hørsholm den 30. august.
Punkt 7 Preben sluttede mødet med at sige tak til de mange fremmødte for et rigtig godt møde og en positiv holdning til at løse opgaverne med halproblemerne.
Herefter var der livlig snak om alt hvad der foregår og kommer til at foregå i den nye sæson.
Referent Kirsten. Mødet begyndte kl. 12.00 og sluttede ca. kl. 14.30.
Evaluering John skriver mail til medlemmerne vedrørende flytning af holdene i forbindelse med renoveringen.
Badminton om fredagen i Badmintonhallen aflyses resten af sæsonen grundet for få tilmeldte.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk