Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 6.august 2015
 
 
 
Til stede
 
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Bodil G. Hansen, Ole Bjerregaard og Kirsten Villefrance.
Else Larsen og Niels Møller.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. april 2015 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Preben oplyste, at HSI mindst har 125 medlemmer, som er tilmeldt svømmeholdene, han har bestilt 250 medlemskort gældende for sæson 2015/16 til udlevering i svømmehallens information, efter at navnene først er påskrevet.
b. Freddy Holgersen har tilbudt at være instruktør for et nyt soft tennishold i badmintonhallen.
Dette er der ikke mulighed for, idet badmintonklubben mener, det vil give problemer med justering af nettene. Desuden er mandags- og torsdagsholdene ikke fuldt besatte endnu.
c. Kirsten sender indbydelse til instruktører og bestyrelse til instruktørmødet mandag den 24. august kl. 12 på Selmersbo, hun sørger ligeledes for at bestille smørrebrød, købe småkager og servietter. Preben har bestilt kaffe, øl, vin og vand til vores benyttelse på Selmersbo.
Bestyrelsen møder kl. 11.15 på dagen, dog møder Gunhild og Bodil kl. 11 for at lave kaffe.
Preben orienterer instruktørerne om at Alzheimerforeningen mangler frivillige instruktører og hjælpeinstruktører til motionshold for mennesker med demens og deres pårørende. Måske det kunne have interesse for nogle af ”vores” instruktører. Dette foregår lørdage mellem 10 og 12.
d. Preben fortalte, at det koster ca. 8.000 kr. at udskifte klæderne på billardbordene, vi har ca. 30 spillere fordelt på 2 hold mandage og onsdage. Begge instruktører, Jørn og Jeff er interesserede i udskiftning af klæderne. Der tages beslutning herom i det nye regnskabsår.  
e. Preben fortalte, at Jørgen ”smed” har fået opsat ”hegn” til afskærmning af bordtennisbordene, og at der er opsat aflåste bure til opbevaring af HSI’s ting i Redskabsrummet, begge dele i Rådhushallen.
f. Preben sørger for, at den nye kontrakt mellem HSI og HØBK bliver genforhandlet.
Den nuværende kontrakt udløb den 31. maj 2015 og der betales forud.
g. John fortalte om den nationale frivillighedsdag, ”frivillig fredag”, som afholdes den 25. september, hvor der inviteres til oplæg og debat på Rungstedgaard mellem kl. 16.00 og 19.30.
Denne invitation sendes til instruktørerne sammen med indbydelsen til instruktørmødet.
h. John oplyste, at Maria fra Frivilligcenteret igen vil trykke den nye aktivitetsfolder for HSI.
i. John har fået invitation til HSI til deltagelse i et kursus for de, som benytter Klubmodul.
Gunhild tager det op med Else og synes, det er en god ide at begge deltager i kurset.
j. Formand for Volleyball holdet, Kristian, får ikke mails fra HSI, vi undersøger det nærmere.
k. Søren Strand låner, grundet nedlæggelse af et klublokale, vores kontor den 10.august 2015.
Punkt 3 Gunhild fortalte om en positiv udvikling ved medlemmernes brug af Klubmodul, idet flere og flere betaler med kort og fortalte desuden, at økonomien er god og stabil i HSI.
Punkt 4 Der var ingen sager til behandling, men beslutninger kan ses under ovenstående punkter.
Else og John redigerer HSI’s aktivitetsfolderen, når Else er hjemme fra ferie.
Punkt 5 Niels fra HSR holder stadig ferie, så derfor ingen bemærkninger under dette punkt.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor onsdage:
Den 2. september: Ole, Gunhild og Bodil, idet det er første kontortid efter ferien.
Den 9. september: Bodil.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag den 10. september kl. 13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 Der var ingen punkter under eventuelt, kun løs snak om den nye sæson i HSI.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.30 hos Kirsten (grundet ombygning af Hørsholmhallen og dermed manglende lys på kontoret) og sluttede kl.15.30.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk