Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Hørsholm Senior Idræt
torsdag den 9. april 2015
 
 
Til stede
afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Else Larsen, Bodil G. Hansen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Ole Bjerregaard.
 
Punkt 1
Dagsorden var følgende:
Konstituering af bestyrelsen i Hørsholm Senior Idræt
Punkt 1 Ad. Punkt 1: Bestyrelsen konstituerede sig således:
 
Formand:       John Borgstrøm:           
mobil: 40148316,  ajb@mail.tele.dk                 
Næstformand:  Preben Smedegaard:    
mobil: 49146559,   p.smedegaard@get2net.dk
Kasserer:          Gunhild Bjerregaard:      
mobil: 50900392, gunhildbjerregaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:      Ole  Bjerregaard:     
mobil: 41411462, ogb2701@gmail.com
Sekretær:               Kirsten Villefrance:      
mobil: 21374084, kvillefrance@live.dk
Suppleant:             Bodil G. Hansen:
mobil: 25 65 68 49, nursebodil@hotmail.com
Suppleant:             Else Larsen:                 
mobil: 27572420,  else.larsen@fasttvnet.dk
Medlem af HSR:      Niels Møller:                 
mobil: 21212415,  winnieogniels@gmail.com           
  Referent: Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede 13.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk