Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 5. marts 2015
 
 
 
Til stede
 
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Else Larsen, Kirsten Villefrance, Anne-Marie Andersen og Niels Møller.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 29. januar 2015 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. John orienterede om, at bestyrelsen, efter generalforsamlingen den 19. marts på Selmersbo, mødes til en middag på café Sneppen kl 18.00.
b. John overdrager aktuelle opgaver til Preben før sin indlæggelse på hospitalet.
c. Else vil foretage udskiftning af gamle billeder på hjemmesiden for at lægge nye ind.
d. Preben fortalte, at der er købt bander til brug for bordtennisholdene, og at vi søger om at få et bur mere med aflukning i Rådhushallen.
e. Det er ikke aktuelt at starte et vandgymnastikhold om tirsdagen i denne sæson.
f. John: Danseholdet fortsætter i maj måned, og der vil eventuelt starte et begynderhold op fra kl. 15.00 til kl. 16.00 i næste sæson, hvis der er interesse for det.
Susannes afspændingshold fortsætter også i maj måned.
g. Preben har bestilt øl, vand og vin på Selmersbo til generalforsamlingen.
Instruktørmødet i august måned er fastsat til mandag den 24. august kl. 12.00 på Selmersbo.
h. Kirsten kontakter Holte Vinlager for få labels med HSI logo til brug for skabe m.m.
i. Else fortalte, at Bent har overtaget en kasse til dampning af badmintonbolde fra John Gordon, og at vi fortsætter med at købe bolde fra den tidligere leverandør næste sæson.
j.  Gymnastikken i Rådhushallen tirsdage vil næste sæson blive fra kl. 10.00 til kl. 11.30.
k. Hørsholm Kommunes renovering af Hørsholmhallen er udskudt på ubestemt tid.
Punkt 3 Gunhild fortalte, at revision af årsregnskabet er foretaget uden bemærkninger, og at HSI foreslår samme kontingent næste sæson som indeværende.
Punkt 4 Else: Badminton afdelingen får den 8. april besøg af venskabsklubben fra Halsnæs, og der blev bevilget 500 kr. til udgifter vedrørende dette arrangement.
Referatet viser de øvrige beslutninger, som ellers blev truffet.
Punkt 5 Niels havde under dette punkt intet at berette, desuden får John tilsendt referatet fra HSR.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor onsdage:
Den 11. marts: Ole
Den 18. marts: Preben
Den 25. marts: Kirsten
Den  8. april: Gunhild.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag den 9. april kl.13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 Der var intet punkt under eventuelt.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 15.00.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk