Referat af instruktørmøde i HSI torsdag den 29. januar 2015
Der var 38 deltagere inkl.: John, Preben, Gunhild, Anne- Marie, Else og Kirsten fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd.  
 
Punkt 1 Preben bød de 31 instruktører og 7 bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkomne til sæsonens andet instruktørmøde. Mødet blev afholdt i lokalet ved siden af HSI’ s kontor med en orientering fra bestyrelse og instruktører og mulighed for at tage emner op til drøftelse.
Han opfordrede herefter de fremmødte til at forsyne sig med drikkevarer.
Preben nævnte desuden, at han er opmærksom og følger op på de problemer der er med varme i Rådhushallen og den generelle rengøring i hallerne.
Punkt 2 Preben indledte herefter en præsentationsrunde med en speciel velkomst til Etty Holgersen, som er instruktør for et nyoprettet standard/latin dansehold i et lokale i Kokkedal Kirke.
Holdet danser hver onsdag fra kl. 14.00-kl. 15-00 og der er p.t. tilmeldt 9 par. 
Herefter bød HSI de fremmødte på et par stykker smørrebrød med tilhørende drikkevarer og kaffe med småkager. Under frokosten var der livlig debat om HSI og rigtig god stemning.
Punkt 3 Preben informerede under det aktuelle bestyrelsesarbejde om det nyoprettede billardhold, dansehold, badmintonhold om fredagen og vandgymnastikhold om onsdagen.
Ligeledes blev et nyt koncept med en kommende renovering af Hørsholmhallen nævnt, med en bemærkning om, at dette vil blive nøje overvåget at bestyrelsen. Herefter information om at generalforsamlingen i HSI afholdes torsdag den 19. marts kl. 14.00 på Selmersbo.
Gunhild fortalte, at økonomien er god, hvilket bl.a. skyldes en del nye medlemmer.
Til et spørgsmål fra Etty om foreningens økonomi, forklarede Gunhild, at vi er delvis ”selvkørende” med et par tilskud og de fleste lokaler til fri afbenyttelse fra Hørsholm Kommune.
Kirsten informerede om et musikalsk arrangement i Trommen fredag den 30. januar kl. 15.00.
Punkt 4 Preben gik herefter over til at orientere om og svare på ”hjertesuk” fra instruktørerne:
Jeff fra billardholdet fortalte, at de selv sørger for støvsugning i lokalet med lånt støvsuger.
Problemer med rengøring i lokalerne bag skøjtehallen blev taget op af Hanne Hyllested,
Søren Strand bliver kontaktet. Hans Olsen og Jørgen Andersen nævnte problemer med harpiks på gulvet i Hørsholmhallen. Torben Ellekjær nævnte problemer med oprydning i Rådhushallen. Elsebeth Henning nævnte at det går bedre med opvarmning i denne hal.  Preben følges op på problemerne.
Hanne Skovlund har stadig problemer med manglende varme i lokalet ved kontoret.
Bente Svensson nævnte ventelisten til vandreholdet, men at der er et par stykker som sjældent møder op,
desuden bliver der problemer, når rejsekortet skal bruges til holdets ture, men der var enighed om, at holdet fremover vil modtage det beløb, som holdet tidligere har fået til transport.
Jeff nævnte igen et ønske om et snookerbord og renovering af de borde, som eksisterer i lokalet.
Preben bad ham komme med et overslag over, hvad dette vil koste.
Kristian fra Volleyball holdet bad om at få udsendt lidt information om, at holdet gerne vil have flere medlemmer, idet der er for få til 2 baner og for mange til en bane, John følger op på dette.
Leif fra volleyball- og Bente fra vandrehold blev, efter deres spørgsmål, orienteret om instruktørernes rettigheder ved opståede problemer med et svar fra John om, at hvert hold så vidt muligt selv prøver at løse disse.
Niels fra HSR oplyste, at han har indkaldt til møde vedrørende Tour de Hørsholm, som afholdes søndag den 21. juni fra kl. 9.30, ansøgninger til kommunen om tilskud er sendt.
Der bliver i år både cykle- og vandrehold og HSI vil som tidligere medvirke på dage.
Punkt 5 John fortalte, at DGI har sendt en indbydelse med forespørgsel om HSI kunne være interesseret i at afholde et kursus i Gotved gymnastik i vores lokaler i 2015 med deltagelse af interesserede gymnastikinstruktører fra HSI. Der viste sig stor interesse for dette blandt instruktørerne.
Punkt 6 Per fortalte om og fik ros for de hjertestarter/førstehjælpskurser, som var blevet holdt med støtte fra Trygfonden og Søren Brandt som instruktør i 2014, men der var enighed om at vente til 2016 med nye kurser. Per vil igen være behjælpelig med at søge Trygfonden om tilskud og oprette disse kurser.
HSI har ikke mere brug for Nøgleskabet ved Hørsholmhallen, hvorfor dette vil blive tømt.
Preben sluttede mødet med at sige tak til de mange fremmødte for et rigtig godt møde, hvor mange emner blev drøftet. Uden jer instruktører var der intet Hørsholm Senior Idræt.
Fremover skal Preben kontaktes vedrørende alle spørgsmål om instruktørerne.
Referent Kirsten. Mødet begyndte kl. 12.00 og sluttede ca. kl. 14.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk