Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 29. januar 2015
 
 
 
Til stede
 
afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Else Larsen, Kirsten Villefrance, Anne-Marie Andersen og Niels Møller.
Ole Bjerregaard.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. januar 2015 blev godkendt med ændring under punkt 7, at instruktørmødet holdes i lokalet ved kontoret og ikke, som skrevet, på Selmersbo.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Preben følger op på og holder øje med den generelle rengøring i hallerne.
HSI venter at få et overslag vedrørende udgifter til renovering af billardborde og eventuelt andet materiale til brug for billard aktiviteten.
Vandreholdet vil den kommende sæson få tildelt samme beløb, som tidligere år, og holdet har mulighed for selv at undersøge, om det er en god ide at købe et rejsekort til brug for deres rejser.
Per Groth gav udtryk for, at han gerne vil fortsætte med at oprette 1. hjælps-og hjertestarter-kurser for interesserede i HSI. Han vil ligeledes, som tidligere, ansøge Trykfonen om tilskud hertil. Disse kurser vil først blive tilbudt interesserede i HSI i 2016.
Der var enighed om, at det var et konstruktivt instruktørmøde med mange indslag både med ris og ros til bestyrelsen. Som tidligere år var der en rigtig god stemning og både instruktører og bestyrelse fik ved afslutningen af mødet en velfortjent opmærksomhed fra HSI.
b. Der var enighed om, at holde en pause med at tilbyde medlemmerne en temadag, idet der i denne sæson har været mange forskellige tilbud, som HSIs medlemmer har kunnet deltage i.
Det allerede nedsatte temaudvalg fortsætter og vil komme med nye forslag til tema, når det igen bliver aktuelt.
c. John og Kirsten besøgte svømmeinstruktør Kirsten Mikkelsen torsdag den 22. januar med en opmærksomhed fra HSI, idet hun har været sygemeldt en længere periode.
d. Der er fra Hørsholm Kommune planer om at renovere Hørsholmhallen, det er allerede nu muligt at se beskrivelse af projektet. Både HSI og HSR holder øje med hvilke konsekvenser det får for HSI.
Punkt 3 Gunhild fortalte, at og at økonomien er god og at hun snarest aftaler et møde med HSI’s revisorer til revision af årsregnskabet.
Punkt 4 Der var ingen sager til behandling, men referatet viser de beslutninger, som blev truffet.
Punkt 5 Niels har ansøgt Hørsholm Kommune om midler til afholdelse af Tour de Hørsholm søndag den 21. juni. Første møde i udvalget er fastsat til den 14. april 2015.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor onsdage:
Den  4.februar: Else
Den 18. februar: Gunhild
Den 25. februar: Kirsten
Den  4. marts: Preben.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag 5. marts kl.13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 Under eventuelt fortalte Else, at hun desværre må melde afbud til HI’s generalforsamling, men vil give Preben en fuldmagt om, at hun er villig til genvalg.
Der fremkom et forslag om at sæsonens første instruktørmøde holdes på Selmersbo, Preben undersøger om det er muligt at få lokalet der til afholdelse af mødet i august 2015.  
Efter afholdt generalforsamling i HSI undersøger John, om bestyrelsen kan afslutte mødet med en middag på Café Sneppen.
Referent Kirsten, mødet begyndte efter instruktørmødet kl. 14.00 og sluttede kl. 15.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk