Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag d. 6. januar 2015
 
 
Til stede
 
afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Else Larsen, Kirsten Villefrance, Ole Bjerregaard,
Niels Møller.
Gunhild Bjerregaard, Anne-Marie Andersen.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. december 2014 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. John fortalte, at han i nær fremtid vil blive sygemeldt i en periode på ubestemt tid.
Preben vil i denne periode overtage foreningstelefonen og hvad der ellers bliver af opgaver.
b. Else har sammen med John opdateret Aktivitetsfolderen, som nu er omdelt til de aktuelle steder og igen findes på HSI’s kontor.
c. Preben har modtaget nøglen til Kokkedal kirke, hvor et lokale skal bruges til danseundervisning fra den 7. januar kl. 14.00. Nøglen blev overdraget til John, for at videregive den til Etty Holgersen, som er instruktør på holdet. Der er p.t. tilmeldt 5 par.
d. Ny dato til generalforsamlingen: Vi har reserveret lokalet på Selmersbo torsdag
den 19. marts fra kl. 14.00 til kl. 18.00 til afholdelse af generalforsamlingen i HSI.
e. Lokalet ved kontoret er reserveret til afholdelse af instruktørmødet torsdag den 29. januar.
Mødet begynder kl. 12.00 og bestyrelsen møder til forberedelse af mødet kl. 11.00.
Efter instruktørmødet afholder vi bestyrelsesmøde.
Ole sørger for drikkevarer og gaver til instruktører og bestyrelse og Kirsten bestiller smørrebrød, lige som hun udfærdiger og sender indbydelsen til instruktørerne.
f. Ole følger op på sagen vedrørende udskiftning af køleskabene i kontoret og billardlokalet,
hvor det ser ud til, at begge skabe skal udskiftes grundet spare foranstaltninger.
g. Else har sendt opdateret fil med aktivitetsfolderen og nogle billeder til Mogens Grand til brug i Seniorinformation, som udgives af Hørsholm Senior Råd.
h. Rådhushallens gymnastikinstruktør Elsebeth har store problemer med kulde for hendes medlemmer i hallen. John har derfor bedt Søren Strand møde op og fortælle om de tiltag, der vil blive foretaget for snarest at løse problemet.
i. DGI har tilbudt HSI at holde et Gotvedgymnastik kursus for instruktører og interesserede hjælpe- instruktører. Tilbuddet vil blive nævnt og givet på instruktørmødet.
Punkt 3 Gunhild fortalte telefonisk, at HSI d.d. har et medlemsantal på 594 og at økonomien er god.
Punkt 4 Der var ingen sager til behandling, men referatet viser de beslutninger, som blev truffet.
Punkt 5 Niels fortalte, at der for det nye Senior Råd vil blive afholdt et kursus torsdag den 8. januar, hvor en jurist vil fortælle hvad arbejdet i Rådet indeholder.
Det første møde i Rådet vil være torsdag den 22. januar.  Der har desuden været et kort møde med Sundhedsudvalget. Fremover sender Niels HSR’s referat til John.
Niels er desuden allerede i gang med at ansøge kommunen om midler til afholdelse af Tour de Hørsholm søndag den 21. juni. Ligesom første møde i udvalget er fastsat til den 14. april.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor onsdage:
Den 14. januar: Ole
Den 21. januar: Else
Den 28. januar: Preben
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag den 29. januar efter instruktørmødet på Selmersbo.
Punkt 8 Bestyrelsen besluttede, at John og Kirsten vil besøge Kirsten Mikkelsen med en opmærksomhed fra HSI i anledning af hendes sygdomsperiode. Kirsten undersøger tidspunkt.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13 og sluttede kl. 14.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk