Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 6. november 2014
 
 
Til stede
 
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Anne-Marie Andersen, Kirsten Villefrance, Ole Bjerregaard og Niels Møller.
Else Larsen
 
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 blev godkendt.  
 
Punkt 2
 
 
 
A: Lis Øbel har antydet, at hun godt kan overtage afspændingen.
B: Badminton fredag fortsætter foreløbig på en bane.
C: Billard mandag fra kl. 19-22 ved Leif Hillestrøm. Der sendes mail til medlemmerne om badminton fredag og billard mandag.
D: Vi undersøger om køleskabet på kontoret og i billardlokalet skal udskiftes i 2015, og sender meddelelsen fra Hørsholm Idrætspark til instruktørerne.
E: Preben konfererer med Bente Svensson om mulighederne for at få startet et ekstra vandrehold.
 
Punkt 3 Gunhild oplyste, at økonomien stadigvæk er god. Der er sendt regning til kommunen angående de bevilligede 30000,- kr. fra Sundhedsudvalgets pulje ” Bedre mulighed for opfølgende  motionstilbud i frivillige foreninger efter endt kommunalt tilbud”.
590 medlemmer er p.t. registreret i systemet, og vi har ingen restancer.
 
Punkt 4 Ingen sager til behandling
 
Punkt 5 Niels henviste til referatet fra forrige møde i Hørsholm Senior Råd den 23. oktober 2014.
Hørsholm Senioridræt: Vintersæsonen er i fuld gang. Der er nu gymnastik i Rådhushallen om tirsdagen og i Hørsholmhallen om onsdagen. HSI mangler nu lokaler for kommende nye aktiviteter. Bestyrelsesmøde afholdt 2. oktober. Næste bestyrelsesmøde 6. november .
 
Punkt 6 Onsdag den 12. november 2014 – Gunhild
Onsdag den 19. november 2014 -  Ole
Onsdag den 26. november 2014 -  Anne-Marie
Onsdag den 3. december 2014 - Preben
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen den 9 december hos Else? Preben kontakter Else.
 
Punkt 8 Ingen kommentarer under dette punkt
 
Referent Gunhild, mødet begyndte kl.13.00 og sluttede kl. 15.00
 
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk