Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 2. oktober 2014
 
 
Til stede
afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Else Larsen, Kirsten Villefrance og Niels Møller. Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Anne-Marie Andersen.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. august 2014 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. John: Efter ansøgning har Hørsholm Kommune bevilget 30.000 kr. til HSI til dækning af midler til nyt gymnastikhold om tirsdagen.
b. Der er ikke behov for at ansøge § 18 om midler til det ny op startede vandgymnastik-
hold. Holdet har nu 20 tilmeldte og derfor vil der p.t. være venteliste til holdet.
c. John: Gymnastikholdet i Rådhushallen tirsdage er godt i gang med p.t. 46 tilmeldte, og det nye musikanlæg er kommet, indtil da, har John og Hanne Hyllested klaret disse problemer.
d. Preben har opnået gode aftaler med svømmehallen og omtalt støj- og rengørings- problemerne for Søren Strand, som følger op på sagen.
e. Preben fortalte, at vi har fået adgang til badmintonhallens 7 baner fredage fra kl. 9 til kl. 11 på prøve i oktober måned. Første fredag deltog 6 spillere. Jette Baad er instruktør.
f. Vi har fået en mail fra Jette Fogelstrøm, som oplyser, at hun med udgangen af året, stopper som afspændings-instruktør på gymnastikholdet onsdage.
g. I forbindelse med udsendelse af mail, med spørgsmål om interesse for ekstra billardhold og nyt krokethold, er resultatet blevet, at der kommer et nyt billardhold mandage fra kl. 19 til kl. 22 med Leif Hillestrøm, som instruktør.
h. En billardkø er blevet knækket på mandagsholdet om formiddagen, men sagen er klaret.
i. Til Prebens spørgsmål om HSI har en alkoholpolitik, er svaret fra bestyrelsen, at det er instruktørerne som klarer dette spørgsmål, som aldrig har været et problem.
j. Kirsten fik, som svar på Aktiv Senior Uges tilbud fra HSI, det svar, at der var 6 personer som deltog i gymnastikken om tirsdagen i Rådhushallen og 1 enkelt som bare ”så på”.
k. Else fortalte, at linket til Klub Modul fra mailen nu endelig virker, og har aftalt med Mogens Grand fra HSR at der på deres hjemmeside kommer et link til HSI’s hjemmeside.
Indgangsdøren til Badmintonhallen vil fremover være åben i den spilletid HSI benytter den.
Punkt 3 Da der var afbud fra Gunhild, var der intet under dette punkt.
Punkt 4 Der var ingen sager til behandling, men referatet viser de beslutninger, som blev truffet.
Punkt 5 Niels fortalte, at han til HSR igen har gjort opmærksom på manglende rengøring og støjproblemer i hallerne, og at der igen bliver fulgt op på dem.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor onsdage:
Den 8. oktober: Else
Den 15. oktober: Efterårsferie
Den 22. oktober: Kirsten
Den 29. oktober: Anne-Marie
Den 5. november: Ole
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag den 6. november kl. 13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 HSI opretter ikke flere hold denne sæson, idet der ikke er flere lokaler til vores rådighed.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.15 og sluttede kl. 15.00.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk