Referat af instruktørmøde i HSI torsdag den 21. august 2014
Der var 28 deltagere inkl.: John, Preben, Gunhild, Ole, Anne- Marie, Else og Kirsten fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd.  
 
 
Punkt 1 Preben bød de 20 instruktører og 7 bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkomne til sæsonens første instruktørmøde. Mødet blev afholdt i lokalet ved siden af HSI’ s kontor med en orientering fra bestyrelse og instruktører og mulighed for at tage emner op til drøftelse.
Han opfordrede herefter de fremmødte til at forsyne sig med drikkevarer.
Punkt 2 Preben indledte herefter en kort præsentationsrunde med en speciel velkomst til Elsebeth Henning, som begynder på det nyoprettede gymnastikhold i Rådhushallen som instruktør.
Under præsentationen fremkom forskellige udtalelser fra instruktørerne, som vil blive nævnt under punkt 4.
Preben sluttede præsentationen med at takke de fremmødte instruktører og deres hjælpere for det store arbejde de gør for foreningen:” Uden jer var der ikke noget HSI”.
Herefter bød HSI de fremmødte på et par stykker smørrebrød med tilhørende drikkevarer og kaffe. Under frokosten var der livlig debat om HSI og rigtig god stemning.
Punkt 3 John informerede under det aktuelle bestyrelsesarbejde: heriblandt om det nyoprettede gymnastikhold i Rådhushallen om tirsdagene fra kl. 10.30 til kl. 12.00.
Det nye økonomisystem Klub Modul blev herefter omtalt, og han bad instruktørerne om at sætte sig ind i systemet og hermed finde ud af, at det var muligt herfra at sende mails og sms-er til de forskellige hold, instruktører og bestyrelse.
Under dette punkt spurgte Jeff fra billardholdet, om Bestyrelsen var interesserede i at se hvor mange og hvem der mødte på holdet. Listerne er tilgængelige og bliver opbevaret i lokalet.
Gunhild fortalte at hun har sendt mails ud til ca. 50 medlemmer, som ikke har betalt kontingent på nuværende tidspunkt, flere har nu betalt og enkelte har meldt sig ud af HSI.
Økonomien i HSI er stadig god.
Per fortalte, at han har fået Trygfondens accept på, at de igen vil sponsorere 1. hjælps- og hjertestarter kurser for HSI, han rundsendte en liste, hvor interesserede kunne skrive sig på med navn og ønsker om dato og tidspunkt for kurserne.
Kirsten fortalte om ”Aktiv Senior Uge”, som finder sted fra den 12. til den 21. september,
Her har HSI tilbudt sig med Åbent hus i Rådhushallen tirsdag den 16. fra kl. 10.30 til 12.00.
Punkt 4 Under dette punkt blev det fortalt, at der p.t. er tilmeldt 38 medlemmer på det nye tirsdags- gymnastikhold, der er 3 nye på vandreholdet, volleyballholdet har 22 tilmeldte og skal snart bruge 2 baner. På cykelholdene bliver der mere og mere brug for de 2 el cykler.  
Pga. venteliste, bliver der måske oprettet et ekstra hold til muskel/gigt gymnastik torsdage.
Der er stadig problemer med rengøring i lokalet bag svømmehallen, i Rådhushallen og lokalet ved kontoret, hvor der også er meget koldt på gulvet.
Preben følger op på dette, ligesom Niels vil tage det op på et møde i Hørsholm Seniorråd.
Et ønske om at få 4 baner i svømmehallen vil Preben igen undersøge.
Bordtennis vil gerne deltage i turneringer, som DGI tilbyder for personer over 60 år.
John undersøger dette nærmere. Der er nu 32 tilmeldte på bordtennisholdet.
Billard har lånt støvsuger til lokalet af Søren Strand, der er her problemer med støj fra ishockeyspillerne i lokalet ved siden af, og holdene ønsker at få mørklægningsgardiner.
Niels HSR fortalte om godt samarbejdet med HSI om Tour de Hørsholm og den gode ånd der er i Seniorrådet ikke mindst når der er tale om HSI.
Punkt 5 Kirsten fortalte om ”Frivillig fredag”, som afholdes den 26. september fra kl. 14 til kl. 17
 På Jagt- og Skovbrugsmuseet.  HSI har tilmeldt 5 personer til denne dag.
Preben sluttede mødet med at sige tak for et rigtig godt møde, hvor der blev drøftet mange ting om HSI og hvor stemningen havde været meget gemytlig.
Referent Kirsten. Mødet begyndte kl. 11.30 og sluttede kl. 14.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk