Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 21. august 2014
 
 
Til stede John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Anne-Marie Andersen, Else Larsen, Kirsten Villefrance og Niels Møller.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. august 2014 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Der var fremmødt 20 instruktører og alle 8 bestyrelsesmedlemmer til instruktørmødet, som blev afholdt under gemytlige former i lokalet ved siden af kontoret med frokost og drikkevarer. Under mødet fremkom bl.a. kritik af rengøringen i Rådhushallen, lokalet bag svømmehallen og
lokalet ved kontoret, som samtidig døjer med kuldeproblemer og problemer med ventilationen.
Billardholdene har støjproblemer fra ishockeyspillernes lokale ved siden af deres.
Der er stadig ønske om at få en bane mere, nemlig bane 4, til brug for svømmeholdene, som har mange medlemmer og døjer med pladsproblemer i bassinnet. 
Preben taler med Søren Strand og følger løbende op på disse problemer.
b. Der vil være brug for medlemskort til specielt svømmeholdene og disse er bestilt fra Vista Print og kommer i uge 35.
Der er p.t. tilmeldt 205 svømmere, og Preben vil lave en aftale med receptionen i svømmehallen om at udlevere medlemskortene. Vi laver et lille hold fra bestyrelsen til at skrive navne på kortene.
c. Preben fortalte, at Hanne Hyllested har et ønske om at oprette et hold i svømmehallen til vandgymnastik onsdage fra kl. 11.30- kl. 12.15 og han vil undersøge om det kan lade sig gøre.
d. Preben kunne desuden oplyse, at alle 3 låse til lokaler og skabe i Rådhushallen nu er på plads.
Elsebeth Henning, den nye gymnastikinstruktør i Rådhushallen tirsdage, har sørget for musikanlæg, hun har fået nøgler og chips til åbning af døre og
Gunhild bestiller 50 ekstra måtter, idet det ser ud til at der vil blive mange deltagere på dette hold.
e. John sender ansøgning til formanden for sundhedsudvalget, Otto B. Christiansen om midler til dækning af indkøb af anlæg, cd-er, trådløs head set og måtter til brug for det nye hold.
Punkt 3 Gunhild oplyste, at Økonomien i HSI stadig er god og at honorarer til instruktørerne er betalt.
Ganske få medlemmer er i restance og at der er kommet mange nye medlemmer.
Punkt 4 John søger om midler fra § 18 til dækning af materiale til det nye vandgymnastikhold.
Punkt 5 Niels fortalte, at han til Hørsholm Senior Råd oplyser, hvad der foregår og ”rører sig” i Hørsholm Senior Idræt og om vores andel i samarbejdet med Tour de Hørsholm, han synes at der er et godt samspil mellem de 2 aktører.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor onsdage:
Den 3. september: Gunhild og John
Den10. september: Gunhild og John
Den 17. september: Ole
Den 24. september: Else og Kirsten
Den 1. oktober: Preben.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag den 2. oktober kl. 13.00 på HSI’s kontor
Der er her afbud fra Anne-Marie.
Punkt 8 Der var ingen emner til drøftelse kun lidt løst snak om HSI.
Referent Kirsten, mødet begyndte efter instruktørmødet kl.ca.14 og sluttede kl. 16.00.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk