Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI onsdag d. 2. juli 2014
 
 
Til stede
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Else Larsen, Anne-Marie Andersen og Kirsten Villefrance.
Ole Bjerregaard og Niels Møller.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. maj 2014 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
Else har via Hørsholm Badmintonklub undersøgt, at HSI har de badmintonbaner til rådighed, som vi har ansøgt om at benytte i denne sæson.
Else har også ringet til Klub Modul for at gøre opmærksom på, at linket fra udsendt materiale til at komme på HSI´s hjemmeside ikke virker med det resultat, at de har lovet at finde ud af grunden og udbedre dette.
John sender et forsøg til Else for at undersøge om linket virker nu!
Punkt 3 Gunhild oplyste, at der er indsat mange kontingenter på HSI’s konto.
Der er manuelt udsendt 254 fakturaer, resten er opkrævet via Klub Modul.
534 medlemmer er p.t. registreret i systemet.
Punkt 4 a. Det er nødvendigt at få udstedt nye medlemskort til vores brugere af svømmehallen.
Preben undersøger om Vista Print kan lave dem til en fornuftig pris, ellers forsøges andre og billigere modeller. John sender navn på trykkeri og HSI’s logo til ham.
b. I den nye sæson er der, grundet det nyoprettede hold i Rådhushallen, gymnastikhold både tirsdage og onsdage.
Onsdagsholdet er p.t. overtegnet og derfor er der venteliste.
En opgaveliste var udsendt til bestyrelsen vedrørende det nye tirsdagshold i Rådhushallen:
Ansvarlig for:
 
Musikanlæg, Trådløs mikrofon, Podie, Måtter, Chip til instruktør og CD-er:
Preben og Ole.
 
Annoncering: Else, som vil tale med Ugeavisen i et håb om, at de vil lave et indlæg vedrørende det nye tirsdagshold, med tilføjelse af, at sæsonen begynder 1. september med et årligt kontingent til foreningen på 320 kr. og hvad de ellers vil være enige om at nævne.
 
Profilering: John vil, efter modtagelse af en PDF fil fra Firvilligcenteret, udsende et program til vores medlemmer om Aktiv Senior Uge, som afholdes fra den 12. til den 21. september med et gymnastik program den 16. september fra HSI i Rådhushallen. I Forbindelse med dette indsættes en forside, som gør opmærksom på, at interesserede er velkomne til at deltage på det nye gymnastikhold, som nu er åbent for nye medlemmer.
 
Ansøgning/kommunen: Gunhild og John kontakter Anja og Otto vedrørende ansøgning om tilskud til materiale til det nye gymnastikhold.
 
Elsebeth Henning og Hanne Skovlund vil, evt. med hjælp fra andre interesserede instruktører, lave et program til den 16. september i Rådhushallen.
Punkt 5 Der var ikke indkommet indlæg til dette punkt, idet Niels holder ferie.
Punkt 6 HSI’s kontor holder sommerlukket til den 1. september.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er torsdag den 7. august kl. 13.00 ellers før, hvis behovet opstår.
Punkt 8 Kirsten foreslog, at hun sender en mail til Louiselund, hvor hun meddeler, at HSI har været glade for at deltage i det Interesseforum, som blev etableret i forbindelse med det nystartede Center.  Her vil hun meddele, at HSI ikke har interesse i at deltage fremover, idet vi ikke har mulighed for at bruge de faciliteter, vi havde håbet på, da tidspunkterne på dagen ikke er relevante for vores brugere.
Der var tilslutning til udmeldelse af dette forum fra bestyrelsen.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl.13.00 og sluttede kl. 15.00, med ønsket om en god sommerferie.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk