Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 8. maj 2014
 
Til stede John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Else Larsen, Anne-Marie Andersen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. april 2014 blev godkendt.
Punkt 2
 
a. John oplyste, at HSI’s kontrakt med Hørsholm Badmintonklub er underskrevet.
Vi råder nu over 22 baner i alt fordelt på 4 dage: 2x7 baner og 2x4 baner.
b. John og Gunhild kontakter Anja Sahan fra kommunen for at få klarhed over § 18, som vi eventuelt kan anvende i forbindelse med ansøgninger om tilskud til aktiviteter. Det er et krav, at disse ansøgninger skal specificeres og et spørgsmål om man få forhåndstilsagn?
c. John fortalte at Niels Møller har fået en e-mail fra Elsebeth Henning fra Kuben Management A/S, som skriver, at hun gerne vil stille sig til rådighed som underviser i gymnastik, stræk og afslapning. Vi følger op på sagen vedrørende dette tilbud.
d. Gunhild og John har haft et konstruktivt møde med formand for Sundhedsudvalget,
Otto B. Christiansen, som var meget positiv og interesseret i vores forening. Spurgte om vi har noget på bedding, som han kan hjælpe os med næste sæson?
e. Preben fortalte, at han har søgt om lokaler til næste sæson, og Søren Strand har skrevet, at der ikke er problemer med dette, og at han går ud fra, at vi får tildelt de lokaler vi har ønsket.
Preben har samtidig reserveret lokalet ved kontoret til næste instruktørmøde, torsdag den
21. august fra kl. 11.30 til kl. 15.00.
Søren Strand har et ønske om, at vi afstår onsdagsgymnastikken, idet der er problemer med rengøringen i hallen, da håndboldspillerne bruger harpiks, og at det er svært at rengøre.
Vi kan ikke efterkomme dette, idet vi har haft lokalet siden 1996, og dermed svært at ændre.
Preben forhører sig hos Svend Erik Søgård, om vi får problemer i forbindelse med renovering af idrætsparken.
f. Preben har talt med Finn Rasmussen fra cykelhold C i forbindelse med, at der er for få tilmeldte på holdet, men Finn kunne oplyse, at de nu er 4 personer og prøver at animere folk til at få flere til at cykel med. Vi stiller derfor sagen i bero.
g. Else har igen haft et godt møde med Per vedrørende HSI’s hjemmeside, og hun har ændret flere ting på siden, og lagt flere aktuelle ting ind. Hun vil desuden gerne have regnskabet fra 2012 og 2013 tilsendt fra Gunhild til offentliggørelse på siden.
Per har tilsendt Else en CD med HSI’s folder, som hun har rettet til og opdateret.
h. John fortalte om Aktiv SeniorUge, som skal foregå fra den 12. til den 21. september og som Hørsholm kommune har taget initiativ til.  Oplægget blev sendt rundt, og Kirsten, med Gunhild som suppleant, deltager i arbejdsgruppen, som holder sit første møde mandag den 12. maj fra kl. 10-12 på Sophielund i grupperum 3.
Vi vil foreslå, at vi kan tilbyde interesserede i være med i HSI’s aktiviteter denne uge, lige som vi kan tilbyde lokale politikere at deltage på vores forskelige hold. Desuden kan vi tilbyde at maile programmet ud til vores medlemmer efter modtagelse af en PDF fil med teksten.
i. Der var enighed om ikke at indstille nogen fra HSI til ”Årets frivillig” i år.
Punkt 3 Gunhild oplyste, at Økonomien i HSI stadig er god, og at vi har afmeldt den betalingsservice, vi har haft hos Nets, da vi er gået over til Klubmodul; desuden har hun har oprettet en konto til indbetaling af kontingent, som sjovt nok, hedder kontingentindbetaling. Udsendelse af fakturaer til kontingentindbetaling vil John og Gunhild tage sig af.
Punkt 4 Der var ingen sager til behandling.
Punkt 5 Niels opfordrede os til at orientere os om Seniorrådets arbejde på deres hjemmeside.
Tour de Hørsholm arrangementet kører på skinner og Annoncer i Hørsholm Avis og foldere er trykt er ligesom alt vedrørende økonomi m.m. er klaret.
Punkt 6 Der er sommerferie lukket på HSI’s kontor indtil den 1. september 2014.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag den 7. august kl. 13.00 på HSI’s kontor,
Punkt 8 Takke Mail fra Liselotte, som har været på 2 rigtig gode kurser vedrørende hendes gymnastik.
Preben og Else har fået tilbudt klubdragt og Hans Olsen køber isposer.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl.12.00 og sluttede kl. 13.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk