Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 3. april 2014
 
 
Til stede
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Anne-Marie Andersen.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2014 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. John oplyste, at der nu er 18 tilmeldte medlemmer til badminton om torsdagen, og at vi derfor søger om at udvide med en bane mere: fra 3 til 4 baner.
b. Puljen på de 100.000 kr., som HSI kan ansøge om fra Hørsholm Kommune, skal være modtaget i kommunen inden den 1. juni 2014.
Gunhild og John vil indkalde Anja fra administrationen i kommunen for at få klarhed over, den § 18, som vi eventuelt kan anvende i forbindelse med ansøgninger om tilskud til aktiviteter. Det er et krav at disse ansøgninger skal specificeres.
C. John fortalte, at det møde han havde haft den 5. marts på HSI’s kontor med instruktører og vikarer vedrørende opstart af forskellige workout hold i Rådhushallen om tirsdagen, er resulteret i, at der stadig mangler 4 uger før alle ugerne i 2014 kan blive bemandet med en instruktør. Han indkalder de aktuelle instruktører igen til et sidste møde i denne omgang, ellers må vi desværre, indtil videre, droppe at få dette hold, som ville kunne afhjælpe vores ventelister, i gang.
d. Else har haft møde med Per vedrørende HSI’s hjemmeside, og de har allerede ændret flere uaktuelle ting på siden, Else vil desuden få tilsendt referatet fra generalforsamlingen for at lægge dette ind og hun vil, sammen med John, se nærmere på siden, som Else i øvrigt synes er nem at gå til.
e. Vedrørende evaluering af mødet med Hørsholm Kommunes udvalgsformænd den 1. april var der stor enighed om, at de 2 fremmødte politikere: Nadja Hageskov: formand for sport-fritid og kulturudvalget, og Thorkild Gruelund: formand for social- og seniorudvalget, er meget orienterede om, hvad HSI står for og interesserede i at give os gode betingelser for arbejdet med foreningen.
Otto B. Christiansen: formand for sundhedsudvalget var ikke til stede, men John og Preben vil i den nærmeste fremtid også tage et møde med ham.
Punkt 3 Gunhild oplyste, at Økonomien i HSI stadig er god, og at det er en lettelse, at vi nu kan ”køre” lister ud over de medlemmer, som har dankort til betaling af kontingentet.
Der er opstået et lille problem, idet 2-3 medlemmer ønsker at melde sig ind på nuværende tidspunkt, men først vil være medlemmer fra sæsonstart den 1. juli. Gunhild undersøger dette.
Punkt 4 a. Det blev besluttet, at HSI ikke vil lave et minimumskrav af medlemmer for at oprette et hold, men at Preben vil kontakte eventuelle hold, som har et deltagerantal på mindre end 4, med henblik på, at bede holdlederen gøre en indsats for at udvide holdet..
b. Det blev besluttet, at John skal have en ny formandstelefon til HSI, idet den nuværende ikke dækker de krav, som bliver stillet til hans kontakt til medlemmer, bestyrelse og institutioner. John undersøger hvilken model, som vil være aktuel til hans brug.
Punkt 5 Niels har haft en del møder med social- og senior- og med sundhedsudvalget vedrørende Tour de Hørsholm, som løber af stablen den 3. søndag i juni, nemlig den 15. juni 2014.
Hørsholm kommune har bevilliget 25.000 til dækning af udgifter til løbet, og det første møde i udvalget er afholdt den 1. april kl. 14.00 på Selmersbo.
Det er fastlagt, at ruterne bliver de samme som i 2013, og ugebladet vil lave annoncer dertil.
Kommunen har en plan om at gøre Hørsholm til ”cykel by”, hvorfor vi, udover vores ”eget” logo, vil få påtrykt et ”cykel by” logo på T-shirtene.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor: d.9. april: Kirsten, d. 23. april: Gunhild,  
d. 30. april: Else og john.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: tirsdag den 6. maj kl. kl.12.00 på HSI’s kontor, som, da det er sidste møde i bestyrelsen i sæsonen, vil blive efterfulgt af en lille frokost, som Ole har lovet at tage ansvar for at bestille.
Punkt 8 Kirsten spurgte, hvem fra bestyrelsen der ville deltage som vagter ved Tour de Hørsholm.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl.13.00 og sluttede kl. 15.00.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk