Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 6. marts 2014
 
 
Til stede
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Per Groth, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Anne-Marie Andersen.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. februar 2014 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.  John fortalte, at han den 5. marts på HSI’s kontor igen havde haft møde med instruktører og vikarer vedrørende opstart af forskellige gymnastik tiltag i Rådhushallen om tirsdagen.
Der mangler p.t. kun 4 uger før alle ugerne i 2014 kan blive bemandet med en instruktør.
b. Per fortalte, at det 1. hjælps kursus, som var blevet afholdt den 24. februar, havde været godt besøgt, og at han havde fået meget positiv respons fra deltagerne.
Per lovede desuden at følge op på disse kurser resten af sæsonen, og at han forventer besked fra Trygfonden i begyndelsen af april vedrørende sponsoreringen.
c. Preben har talt med Idrætsinspektør Svend-Erik Søgård vedrørende manglende rengøring i lokalet bag skøjtehallen og andre af de af HSI benyttede lokaler.
Svend-Erik kendte til problemet og lovede, at forsøge at stramme op, men oplyste, at der ikke på nuværende tidspunkt kan bevilges ekstra rengøring.
Niels har også talt med Svend-Erik og også her lovede han at forsøge at stramme op.
Punkt 3 Gunhild oplyste, at Økonomien i HSI stadig er god med et lille overskud, og at hun havde haft møde med Revisionen torsdag den. 13. februar på HSI’s kontor, hvor disse havde godkendt regnskabet for 2013.
HSI’s omkostninger vedrørende temadagen, som blev afholdt på Selmersbo mandag den 24. februar med stor succes, er opgjort til 2.299 kr.
Punkt 4 a. Materialet til generalforsamlingen, som afholdes tirsdag den 11. marts kl. 14.30 på Selmersbo, blev kuverteret og afsendt onsdag den 19. februar fra HSI’s kontor.
Materialet er desuden mailet til de, som har mail, både den 20. februar og den 25. februar, idet enkelte medlemmer ikke mente at have modtaget dette.
John har talt med Lissy Lumbye, som igen i år har lovet at være dirigent på generalforsamlingen, ligesom Kirsten, som tidligere, skriver referatet herfra.
Niels sørger for at der er øl og vand til de fremmødte medlemmer.
Ole tager et sæt af HSI’s klubdragt med, så der er mulighed for at bese denne og orientere sig om priserne. Vi har stadig et lille lager på kontoret af disse dragter.
Alle bestyrelsesmedlemmer møder kl. 13.45 på dagen, og efter generalforsamlingen vil den nyvalgte og ”gamle” bestyrelse mødes over et stykke smørrebrød, for konstituering af bestyrelsen. Dette vil ligeledes foregå på Selmersbo.
b. John gennemgik regler, med visse ændringer, for udbetaling af godtgørelse til instruktører og bestyrelsesmedlemmer, disse havde været vedhæftet dagsordenen og blev herefter godkendt af bestyrelsen.
c. John vil sende en indbydelse til et morgenmøde med de, for HSI aktuelle, politikere, hvor han foreslår torsdag den 27. marts kl. 10.00 på HSI’s kontor.
Punkt 5 Niels foreslår at vi, for at være orienterede om hvad der foregår i Hørsholm Seniorråd, kan gå ind på til Hørsholm kommunes hjemmeside, hvor der er et link til Hørsholm Seniorråd.
Her er der mulighed for at se hvad der foregår på dette område, bl.a.om det sidst afholdte møde den 20. februar 2014.
Tour de Hørsholm løber igen i år af stablen den 3. søndag i juni, nemlig den 15. juni 2014,
og der er indkaldt til det første møde i udvalget, som afholdes den 7. april kl. 14.00 på Selmersbo.
Det vil blive foreslået, at ruterne bliver de samme, som i 2013.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor: d.12. marts: Kirsten, d. 19. marts: Ole,
d. 26. marts: Gunhild, den 2. april: Preben.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag den 3. april kl. kl.13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 Jeff Juuls ønske om at udvide billardlokalet med et snookerbord blev sat på stand by.
Cykelhold C har kun 3 medlemmer, som kører om onsdagen i sommertiden.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl.13.00 og sluttede kl. 15.00.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk