Referat af instruktørmøde i HSI torsdag den 6. februar 2014
Der var 32 deltagere inkl.: John, Preben, Gunhild, Ole, Anne- Marie, Per og Kirsten fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Seniorråd.
 
 
Punkt 1 Preben bød de 24 instruktører og 8 bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkommen til årets første instruktørmøde. Mødet blev afholdt i lokalet ved siden af HSI’ s kontor med en orientering fra bestyrelse og instruktører og mulighed for at tage emner op til drøftelse.
Punkt 2 Preben indledte herefter en kort præsentationsrunde med en speciel velkomst til Mogens Porsvig, som er ny instruktør i volleyball, Jeff Juul, som er ny instruktør i billard og Bodil Hansen,  som er instruktør i badminton og også deltog på instruktørmødet i august 2013.
Under præsentationen fremkom forskellige udtalelser fra instruktørerne, som vil blive nævnt under punkt 4.
Preben sluttede præsentationen med at takke de fremmødte instruktører og deres hjælpere for det store arbejde de gør for foreningen:” Uden jer var der ikke noget HSI”.
Herefter bød HSI på et par stykker smørrebrød med tilhørende drikkevarer og kaffe til de fremmødte. Under frokosten var der livlig debat om HSI og rigtig god stemning.
Punkt 3 Gunhild informerede under det aktuelle bestyrelsesarbejde om opstarten af det nye økonomisystem Klub-Modul, som vi nu har brugt i ¾ år, og som, efter forventede begyndervanskeligheder, nu er godt i gang og fungerer fint med at registrere medlemmerne.
Kirsten og Ole fortalte om årets temadag i HSI, som finder sted på Selmersbo mandag den 24. februar fra kl. 9.00 til kl. 15.00, og som emne i år kan tilbyde foredrag af museumsdirektør ved Karen Blixen museet: Catherine Lefebvre om Karen Blixen, hvorefter der vil blive serveret en varm ret, og når denne er fortæret vil danseinstruktør Jytte Mølgaard, instruere de fremmødte i forskellige former for danse.
John kunne fortælle at mange hold er overtegnede, hvorfor vi har en ny vision om at lave et hold om tirsdag formiddag i Rådhushallen. Han har derfor indkaldt til et møde med interesserede instruktører, som på skift vil kunne instruere i forskellige former for gymnastik/afspænding/yoga m.m. og hvis dette bliver aktuelt, da lave fremstød herfor.
Per oplyste, at der sidst havde været afholdt 1. hjælps/hjertestarter kurser i 2012 og har søgt Trygfonden om midler til at holde flere af disse kurser, hvis der er interesse for dette.
Der er 4 pladser på et kursus den 24.2. og disse blev hurtigt besat, ligesom der gik en liste rundt med tilmelding til interesserede i de kurser vi fremover vil kunne tilbyde.
Punkt 4 Under punktet: ”instruktørerne fortæller om status på arbejdet ” blev det fortalt, at yogaholdene er godt besatte og at der er et ønske om et bedre lokale, idet lokalet ved kontoret er koldt og rengøringen mangelfuld
Der er også problemer med rengøring i lokalet bag skøjtehallen, som bliver benyttet til gymnastik og afspænding. Preben følger op på dette, ligesom Niels vil tage det op på et møde i Hørsholm Seniorråd.
Der var en tak for hurtig behandling fra bordtennisholdet af de 2 nyindkøbte borde.
En solstrålehistorie om et medlem, som havde været sygemeldt, og nu var i gang igen.
Der er lavet et system i Hørsholmhallen, så vores måtter ikke bliver brugt af andre.
Billard er godt i gang og der er ønske om et snooker bord.
Punkt 5 John bad de fremmødte om notere datoen for HSI’s generalforsamling, som finder sted tirsdag d. 11. marts kl. 14.30 på Aktivitetscentret Selmersbo, Selmersvej 13.
Preben sluttede mødet med at sige tak for et rigtig godt møde, hvor der blev drøftet mange ting om HSI og hvor stemningen havde været meget gemytlig.
Referent Kirsten. Mødet begyndte kl. 11.30 og sluttede kl. 14.00.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk