Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 6. februar 2014
 
 
 
Til stede
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Ole Bjerregaard, Anne-Marie Andersen, Per Groth og Kirsten Villefrance.
Niels Møller.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2014 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirsten og Ole fortalte om HSI’s temadag, som afholdes mandag den 24. februar fra kl. 9.00 til kl. 15.00 på Aktivitetscentret Selmersbo, og som vil indeholde et foredrag ved museumsdirektør Catherine Lefebvre fra Karen Blixen museet og en danseafdeling, som danseinstruktør Jytte Mølgaard vil instruere, lige som der først vil blive budt på morgenkaffe og imellem de 2 arrangementer serveres der en let anretning.
Bestyrelsen møder på Selmersbo på dagen kl. 8.00, og Kirsten sørger for at afhente nøgle, så vi kan komme ind.
Indbydelsen er sendt ud og tilmeldinger til Bodil og Kirsten er begyndt at komme.
Niels Møller har lovet at sørge for at der er indkøbt drikkevarer (øl, vin og vand), som de fremmødte kan købe til favorable priser, ligesom Niels har lovet at stå for salget af dette..
Punkt 3 Gunhild oplyste, at Økonomien i HSI er god med et lille overskud.
Gunhild og John mødes med Revisionen torsdag den. 13. februar på HSI’s kontor, hvor Gunhild inden da har udfærdiget regnskab og budget.
Punkt 4 a. Bestyrelsesmødet blev afholdt lige efter instruktørmødet, og der var enighed om, at det havde været et meget godt og konstruktivt møde med en meget fin stemning.
Lokalet ved kontoret fungerer fint til disse arrangementer, selv om det kniber med varmen.
b. Materialet til generalforsamlingen, som afholdes tirsdag den 11. marts kl. 14.30 på Selmersbo, vil blive kuverteret onsdag den 19. februar kl. 13.00 på HSI’s kontor og Anne-Marie, Gunhild og John møder op til denne opgave.
Dagsorden, regnskab og budget vil være klar til udsendelse denne dato.
Punkt 5 Niels vil på et møde i Hørsholm Seniorråd foreslå, at der bliver brugt flere penge på rengøring i vores lokaler.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor: d. 19.februar: Kirsten, d. 26. februar: Anne-Marie,
d. 5. marts: Ole.
Punkt 7 Næste møde: torsdag den 6. marts kl. kl.13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 Preben har deltaget i et møde på frivilligcenteret og fået et godt indtryk af, hvor mange frivilligorganisationer der findes i Hørsholm og deres forskellige arbejdsområder.
John har torsdag den 20. februar kl. 12.30 på HSI’s kontor, indbudt et lille hold af instruktører med henblik på, at op starte et gymnastikhold om tirsdagen i Rådhushallen, Preben deltager måske.
Gunhild, Anne-Marie og Kirsten møder onsdag den 12. februar kl. 13.00 på kontoret for at gøre forårsrent.
Referent Kirsten, mødet begyndte efter instruktørmødet kl.14.00 og sluttede kl. 16.00.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk