Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 9. januar 2014
 
 
 
Til stede
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Anne-Marie Andersen, Per Groth, Ole Bjerregaard og Niels Møller.
Kirsten Villefrance.
 
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. december 2013 blev godkendt. 
 
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. John har modtaget årets rapport (evaluering) angående brugen af el cyklerne fra Viggo Jørgensen. John sørger for at sende rapporten videre til Hørsholm Kommune.
b. Forvarsel om temadagen den 24. februar (max. 50 deltagere) sendes ud nu, mens endelig invitation sendes ud i begyndelsen af februar.
c. Gunhild følger denne sag op.
Punkt 3 Gunhild oplyste, at Økonomien i HSI er god og desuden, at hun har sendt faktura til Hørsholm Kommune vedrørende indkøb af de nye ting til gymnastikholdene.
 
 
Punkt 4 a. Indbydelsen til instruktørmødet den 6. februar 2014 kl. 11.30 sendes ud nu. Ansvarlige John og Preben.
Hvem gør hvad er OK.
b. Gunhild, Preben, Ole og Anne Marie genopstiller.
c. Planlagt til en onsdag/torsdag efter generalforsamlingen 11. marts. John ordner dette.
 
 
 
Punkt 5 Den husstandsomdelte INFO fra kommunen udsendes medio januar 2014.
 
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor: d. 15.jan: Preben, d. 22.jan.Gunhild: d. 29. jan. Per:
 d. 5. feb. Ole
 
Punkt 7 Næste møde: Torsdag den 6. februar efter instruktørmødet og med evaluering af dette møde.
 
Punkt 8 Gunhild svarer Jørgen Andersen positivt angående indkøb af 2 bordtennisborde.
 
Referent Gunhild, mødet begyndte kl.13.00, sluttede kl. 13.20.
 
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk