Referat af instruktørmøde i HSI torsdag den 22. august 2013
Der var 26 deltagere inkl.: John, Preben, Gunhild, Anne- Marie, Per og Kirsten fra bestyrelsen.
 
 
Punkt 1 John bød instruktører og bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkommen til sæsonens første instruktørmøde. Mødet blev afholdt i lokalet ved siden af HSI’ s kontor med en orientering fra bestyrelse og instruktører og mulighed for at tage emner op til drøftelse.
Herefter indledtes en kort præsentationsrunde med en speciel velkomst til medlem af bestyrelsen: Preben Smedegaard og de nye instruktører: Poul Larsen, billard sammen med Jørn Frost, Karen Allermann og Veijo Jutunen, som starter et gymnastikhold op for lettere osteoporose/ gigtlidende, Bodil G. Hansen, som bliver holdleder af torsdagsbadminton holdet, Ulla Rudolph, som er vikar på svømmeholdene og Hanne Skovlund, som bliver instruktør for de 2 yogahold.                
Punkt 2 a. Idet HSI har lejet de badmintonbaner torsdag formiddage, som tidligere blev brugt af Hørsholm Badmintonklub, er der startet et nyt badmintonhold op, som ovenfor nævnt med Bodil Hansen som holdleder.
b. 2 yogahold vil blive påbegyndt mandage og torsdage i lokalet foran kontoret med Hanne Skovlund som instruktør.
Som ligeledes nævnt under punkt 1 vil der i samme lokale blive påbegyndt gymnastikhold for lettere osteoporose/gigtlidende.
Karen og Veijo har, som kommende instruktører for disse hold, været på et 10 timers kursus i Skodsborg.
c. I forbindelse med holdopstart af disse 2 hold, vil der blive opsat skabe i kontoret til opbevaring af madrasser og andet materiale hertil, ligesom der vil blive indkøbt et musikanlæg.
Punkt 3 Herefter bød HSI på et par stykker smørrebrød, lige som der var øl, vand, vin og kaffe til de fremmødte, som ønskede dette.
Punkt 4 Hørsholm Kommune donerede 21.500 kr. til HSI til løn til gymnastik instruktør i Rådhushallen og indkøb af et trådløst musikanlæg.
HSI har, i forbindelse med en eventuel aflønning af en gymnastikinstruktør, taget den beslutning, at, så længe det er muligt, vil vi stadig fortsætter foreningen med frivillige ledere og instruktører.
Punkt 5 Idet der kun er 4 deltagere incl. instruktør på onsdagscykelholdet, som kun kører om sommeren, blev det besluttet, at fortsætte en sæson mere, for derefter at blive taget op til drøftelse igen med henblik på at blive nedlagt.
Punkt 6 John og Gunhild informerede om det nye registreringssystem: Klub-Modul, som har erstattet Foreningspakken, og bad alle om at orientere sig om dette. Instruktørerne på holdene kan nu selv trække medlemslister og udskrive disse.
Der blev uddelt en manual til instruktørerne, som en hjælp til at komme ind i systemet.
Det er muligt i systemet at lave en venteliste og den enkelte instruktør kan selv bestemme, hvor mange der skal være på holdet og derefter markere em ”bom” som venteliste, denne kan justere til enhver tid, når instruktøren ønsker det.
Punkt 7 Svømmehallen er under renovering, og indtil andet er meddelt, åbner den igen den 16.9.
Man kan holde sig orienteret om dette på Hallens hjemmeside og i Ugeaviserne.
De tilmeldte på svømmeholdene vil inden åbningen få en orientering om dette, ligesom der vil
blive fremsendt medlemskort til disse.
Punkt 8
 
 
 
Referent
Else og Bent var utilfredse med at aflysning i badmintonhallen ikke blev meddelt HSI.
Et planlagt arrangement i Hørsholmhallen den 12.9. vil vi forsøge at løse ved at bordtennis og volleyholdene kan spille i Rådhushallen.
Stemningen var god, og mange spørgsmål og kommentarer om HSI blev drøftet.
Kirsten. Mødet begyndte kl. 11.30 og sluttede kl. 14.00.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk