På generalforsamlingen den 18. marts 2022 blev Ole Årstoft valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Oles opgave i bestyrelsen er bl.a. kontakt til instruktører og afholdelse af instruktørmøder –
opgaver som Preben hidtil har varetaget.
Har du derfor som instruktør ønsker eller spørgsmål kan du kontakte Ole på tlf. 51 16 83 87
 
Formanden Anker Blauenfeldt takkede på generalforsamlingen
den 18.marts 2022  næstformanden Preben Smedegård for
sit mangeårige arbejde for HSI.
Preben ønskede ikke at genopstille.  
Instruktørskifte.
Den 6.januar 2022 stoppede æresmedlem Jørgen Andersen som holdleder og indstruktør 
for bordtennis holdet.
Efter dagens træning var der reception hvor ny holdleder og instruktør Børge Nielsen  samt formanden for
HSI  Anker Blauenfelt takkede for de mange års indsats for bordtennis i HSI.


 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk