Følgende tekst er sendt med  e-mail 2.maj 2024 til alle medlemmer af HSI
"Kære medlemmer 
 
Der havde indsneget sig en fejl i stedet - det skal være Sophielund - beklager forvirringen.
 
I forlængelse af den ordinære generalforsamling, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling fredag den 17/5-24 kl. 15:00 på Sophielund i cafeteriet.
 
Dagsorden, som aftalt på den ordinære generalforsamling:
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Ændring af HSI vedtægterne
4. Eventuelt
 
Medsendt vedtægterne, som blev godkendt på den ordinære generalforsamling.
 
Hvis du er forhindret i at komme, kan du fremsende en fuldmagt til bestyrelsen eller svare på denne indkaldelse med angivelse af dit medlemsnummer og navn at du giver bestyrelsen fuldmagt til at stemme på dine vegne.
 
Med venlig hilsen
HSI
 
Anker Blauenfeldt
"
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk