Velkommen til Hørsholm Senior Idræt, hvor alle, der er fyldt 55 år, kan være medlem.
Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling
Fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling i Hørsholm Senior Idræt d.pdf  VEDTÆGTER_FOR_HSI_2021.pdf  VEDTÆGTER_FOR_HSI_2022.pdf  
 
Kære medlemmer,
Bestyrelsen udsender hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i HSI iht. vedtægternes §10.
Dato: 5. aug. kl. 15.00 til kl. 16.30
Sted: Bagsiden af Hørsholm Skøjtehal i Multisalen, 2960 Rungsted Kyst
Hvorfor indkaldes der til den ekstraordinære generalforsamling
Bestyrelsen vil fremlægge forslag til vedtægtsændringer for at tilrette §4 til lovgivningen. Endvidere indsættes i §6 stk. C og §9 stk G litra 9, at der kan vælges ”op til” 2 suppleanter.
Bestyrelsen fremlægger endvidere forslag til en justering af §6 stk A, således at denne fremover vil lyde: Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. De 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen.
Det er aftalt med Hørsholm Senior Råd, at et medlem derfra kan deltage i bestyrelsesmøder i HSI under punkt 2 i dagsorden for bestyrelsesmøder, der lyder ”HSR orienterer”, men ikke i de efterfølgende punkter på bestyrelsesdagsordenen. Se endvidere Forretningsordenen på www.hsid.dk/foreningen/forretningsordenen.
Nederst kan du finde følgende dokumenter
 • Forslag til vedtægtsændringer (i PDF format)
 • Fuldmagt, hvis du er forhindret i at deltage, kan du give din bestyrelse v/næstformanden fuldmagt til at stemme på dine vegne (i PDF format). Ved at sende/maile din fuldmagt med angivelse af navn og medlemsnummer til nf@hsid.dk.
 • Nuværende vedtægter (i PDF format)
Dagsorden:
 1. Velkommen
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent og stemmetællere
 4. Forslag til vedtægtsændringer
 5. Eventuelt
Spørgsmål kan fremsendes til bestyrelsen via e-mail: kontakt@hsid.dk.
Vi håber på opbakning og en god generalforsamling!

Venlig hilsen
HSI Bestyrelse
Anker Blauenfeldt
Formand for HSI
 
Medsendt relevant information (se ovenfor):
-Forslag til vedtægtsændringer
-Fuldmagt. Hvis du er forhindret i at deltage, kan du give din bestyrelse v/næstformanden fuldmagt til at stemme på dine vegne. Ved at sende din fuldmagt til nf@hsid.dk.
-Nuværende vedtægter

På generalforsamlingen den 18. marts 2022 blev Ole Årstoft valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Oles opgave i bestyrelsen er bl.a. kontakt til instruktører og afholdelse af instruktørmøder –
opgaver som Preben hidtil har varetaget.
Har du derfor som instruktør ønsker eller spørgsmål kan du kontakte Ole på tlf. 51 16 83 87
 
 ’Årets lederpris 2021’

Nadja Hageskov, formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune overrakte  "Årets lederpris" til Hans Anton Olsen.
Billeder og tekst  i linket HER fra SN.dk Hørsholm
 
 • Indmeldelse i HSI foretages ved at klikke på "Indmeldelse" i menu-linjen.
 • Grundet corona/covid19 skal følgende forholdsregler sikres:
  • ​mød ikke op, hvis du er sløj/syg
  • hold afstand
  • sprit hænder
  • medbring dit eget liggeunderlag hver gang
  •  

Ønske om ændring af tilmeldt hold og spørgsmål generelt: 
E-mail:   kontakt(at)hsid.dk


Telefonvagt uden for skoleferierne 
Onsdage kl 11.30-12.30
Telefon: 2074-6661

 
Hørsholm Senior Idræts dataansvar.
Som organisation og idrætsforening overholder vi naturligvis persondataloven.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
læs mere
07-08-2022
-

Viser: 1 måned frem
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Indmeldelse i HSI, ønske om ændring af tilmeldt hold og spørgsmål generelt: 
E-mail:  kontakt(at)hsid.dk

Telefonvagt uden for skoleferien 
Onsdage kl 11.30-12.30
Telefon: 2074-6661


 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk